Náklady na doručenie

PayPal0 €
Platobná karta (Visa, MasterCard, Maestro)0 €
Dobierka1.99 €

Všeobecnými podmienkami Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu určujú podmienky nákupu a predaja výrobkov, ktoré vykonáva firma VivoVita d.o.o., Dolenjska cesta 318, 1291 Škofljica, Slovinsko (ďalej len „poskytovateľ“). Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu vivozebra sú zostavené v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom o elektronickom obchode, Zákonom o ochrane spotrebiteľov pred klamlivými obchodnými praktikami a medzinárodnými kódexmi týkajúcimi sa internetového obchodovania. Internetový obchod vivozebra je informačný systém, určený na prezentáciu a predaj výrobkov používateľom. Spravuje ho firma: VivoVita d.o.o., Dolenjska cesta 318, 1291 Škofljica, Slovinsko IBAN SI56 0430 2000 2263 770 (NOVA KBM d.d.) IČO: 6597653000 DIČ: 76689492 Platca DPH: ÁNO Základné imanie: 7500,00 EUR Číslo zápisu v obchodnom registri: 2014/19198, Obvodný súd v Ľubľane (Okrožno sodišče v Ljubljani) Používateľ je osoba, ktorá používa náš systém, teda kupujúci v internetovom obchodevivozebra. VivoVita d.o.o., Dolenjska cesta 318, Škofljica a kupujúci určujú vzájomné povinnosti pri nákupe cez internetový obchod vivozebra týmito všeobecnými podmienkami. Každý používateľ internetového obchodu vivozebra má svoje používateľské meno a heslo, ktorými sa predstavuje. Heslo je tajné, pozná ho len používateľ, ktorému je poslané prostredníctvom e-pošty. Používateľ je povinný zabezpečiť, aby v jeho mene a s jeho heslom vystupoval iba on, respektíve osoba, ktorá má na to splnomocnenie. Spôsoby platby Platba na dobierku – platba na dobierku je vhodná v prípade, ak si želáte, aby vám bol tovar doručený domov alebo na akúkoľvek inú adresu na Slovensku a rozhodnete sa pre platbu po prevzatí tovaru. Platba na bankový účet firmy VivoVita d.o.o. Platba cez platobný systém Paypal – platba prebieha cez platformu Paypal. Platiť môžete prostredníctvom vášho Paypal účtu alebo platobnou kartou, ktorú Paypal podporuje (Mastercard, Visa, Maestro) Ceny v internetovom obchode Všetky ceny sú v eurách (EUR). Ceny sú vrátane DPH. Vyhradzujeme si právo na denné zmeny cien, s výnimkou situácií, ak nie je uvedené inak (napríklad pri akciách alebo zvláštnych zľavách). Platné sú ceny, ktoré kupujúci potvrdí pri objednávke v internetovom obchode. Platnosť akciovej ponuky Termíny platnosti akcií sú uvedené pri jednotlivých akciových ponukách a môžu sa medzi sebou líšiť. Zľavy z ceny tovaru nie je možné vzájomne kombinovať, ak to nie je výslovne uvedené. Právo odstúpenia od nákupu, vrátenie tovaru Spotrebiteľ (uvedené platí jedine pre fyzické osoby, ktoré kupujú tovar mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo samostatného výkonu svojho povolania) má právo v 14 dňoch od prevzatia tovaru poskytovateľovi oznámiť, že odstupuje od zmluvy bez toho, aby musel uviesť dôvod svojho rozhodnutia. Termín sa začne počítať jeden deň po prevzatí tovaru. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ oznámi predávajúcemu prostredníctvom e-pošty : [email protected]

V prípade odstúpenia od zmluvy vráti spotrebiteľ prijatý tovar v originálnom balení na adresu predávajúceho: VIVOVITA – Gls Logistic Park
Budča 1039, 962 33 Budča Vrátenie prijatého tovaru firme spolu s doručením formuláru o odstúpení od zmluvy v termíne na odstúpenie od zmluvy sa považuje za oznámenie o odstúpení od zmluvy. Spotrebiteľ musí predávajúcemu vrátiť tovar nepoškodený a v nezmenenom množstve, s výnimkou prípadov, kedy bol tovar zničený, pokazený, stratený alebo sa jeho množstvo zmenšilo bez pričinenia spotrebiteľa. Pred odstúpením od zmluvy spotrebiteľ nesmie tovar neobmedzene používať. Spotrebiteľ smie tovar prehliadnuť a vyskúšať len v takom rozsahu, ktorý je nevyhnutný na preskúmanie jeho reálneho stavu. Skúšanie tovaru, ktoré sa vymyká uvedenej definícii, sa považuje za používanie tovaru, čo znamená, že spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Jediné náklady, ktoré musí v súvislosti s odstúpením od zmluvy uhrádzať spotrebiteľ, sú náklady na vrátenie tovaru (ktoré sa pri posielaní počítajú podľa cenníka doručovacej služby a závisia od toho, či ide o zásielku/balík/náklad). Tovar je predávajúcemu nutné poslať najneskôr do 14 dní od poslania oznámenia o odstúpení od zmluvy (nákupu). Spotrebiteľ nemá právo na odstúpenie od zmluvy pri zmluvách, predmetom ktorých je tovar, vyrobený po presnom návode spotrebiteľa, tovar prispôsobený osobným potrebám spotrebiteľa, tovar, ktorý kvôli svojej povahe nie je vhodný na vrátenie, tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo ktorému už vypršal dátum spotreby. Pri nákupe programového vybavenia alebo audio a video nosičov spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak už tovar vybalil z ochranného obalu. Vrátenie peňazí pri oprávnených odstúpeniach od zmluvy bude vykonané ihneď, ako to bude možné, najneskôr v 14 dňoch od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Pri odstúpení od zmluvy, pri ktorej bol uplatnený bonus, zľavový kód alebo promo kód, sa táto suma považuje za zľavu a používateľovi sa nevracia. Na bankový účet používateľa sa vráti len zaplatená suma, zároveň sa mu vráti použitý bonus alebo promo kód v podobe nového kódu. Darčekový poukaz sa pri odstupovaní od zmluvy považuje za platobný prostriedok a vráti sa používateľovi ako darčekový poukaz. Vrátenie zaplatenej sumy sa vykoná na bankový účet používateľa (kupujúceho) rovnakým platobným prostriedkom, ktorý požíval používateľ (kupujúci), okrem prípadov, kedy používateľ (kupujúci) vyslovene požaduje použitie druhého platobného prostriedku a ak to predávajúcemu nespôsobuje žiadne dodatočné náklady. Vo výnimočných prípadoch, kedy tovar nie je vrátený v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa, môžeme spotrebiteľovi ponúknuť odkúpenie tovaru s dodatočným odškodnením, ktoré určíme pri vrátení formou zápisnice. Odkúpenie so zníženou hodnotou sa uplatňuje pri potvrdení spotrebiteľa prostredníctvom e-pošty. Spotrebiteľ spomínané odškodné využije výhradne na nákup druhého tovaru v rovnakej alebo vyššej hodnote. Právo na vrátenie kúpnej ceny v prípade uplatnenia garancie a chýb stanovujú predpisy Zákona o ochrane spotrebiteľa . Zodpovednosť za chyby Výrobok je chybný, ak: -nemá vlastnosti, ktoré sú potrebné na jeho normálne používanie alebo prevádzku, -nemá vlastnosti, ktoré sú potrebné na špeciálne používanie, na ktoré ho kupujúci potrebuje, ktoré bola predávajúcemu známe resp. by mu malo byť známe, -nemá vlastnosti a kvality, ktoré boli vyslovene alebo implicitne dohodnuté, resp. predpísané -predávajúci dodal výrobok, ktorý nezodpovedá vzoru alebo modelu, pokiaľ vzor alebo model nebol uvedený len informatívne. Vhodnosť výrobku sa určuje porovnaním s druhým, bezchybným výrobkom rovnakého typu, súčasne aj vyhlásením výrobcu, resp. údajmi na samotnom výrobku. Chybný tovar môže nahlásiť kupujúci, musí nás o ňom oboznámiť a súčasne nám poskytnúť jeho presný opis v zákonom určenom termíne, zároveň nám umožniť prehliadnutie výrobku. Chyby nahláste na e-adresu [email protected] Chybný tovar môže spotrebiteľ reklamovať v období 2 mesiacov od jej zistenia, resp. v 2 rokoch od prevzatia tovaru kupujúcim. Práva do uplatnenia chybného tovaru presnejšie určujú predpisy Zákona o ochrane spotrebiteľa. Termín dodania Internetový obchod vivozebra sa snaží čo najviac vyhovieť prianiam svojich zákazníkov, preto vám tovar doručíme na vašu adresu alebo ktorúkoľvek inú adresu v rámci Slovenska alebo v zahraničí. O doručenie tovaru sa stará GLS Slovakia a Slovenská pošta. Pri tovare, ktorý je na sklade, je doručovacia doba 5 pracovných dní (obyčajne 2 dni), v prípade, že tovar na sklade nemáme, kupujúci bude o tom hneď informovaný a zároveň mu bude oznámený predpokladaný termín doručenia. Poštovné náklady Poštovné náklady sú jednotné pre všetky zásielky na území Slovenska vo výške 3,60 EUR s DPH. Poštovné náklady sa započítajú ku každému nákupu zvlášť. Ak celá zásielka pozostáva z niekoľkých čiastočných zásielok, náklady na poštovné sa uhradia jednorazovo, vo výške, ktorá bola vypočítaná pri nákupe. Postup objednávania V internetovom obchode vyhľadajte želaný výrobok. Po jeho vybraní sa vám zobrazia podrobnejšie informácie o výrobku, jeho zložení, cene, akciových cenách, zásobách,… Ak má výrobok viac variácií, vyberte si tú, ktorá vám najviac vyhovuje. Kliknutím na + alebo – nastavujete požadované množstvo výrobkov. Keď si výrobok vyberiete, kliknite na tlačítko „Do košíka“. Počet jednotlivých výrobkov môžete ešte meniť aj v košíku. Ak si prajete kúpiť viac výrobkov, zopakujte postup uvedený vyššie. Ak si prajete dokončiť nákup, myškou prejdite na ikonu košíka a kliknite „K pokladni“. Aj tu máte možnosť odstraňovať alebo meniť počet kusov objednaných výrobkov. Postup pri pokladni je rozdelený na tri časti.

  1. Spôsob prihlásenia
  2. Spôsob doručenia a spôsob platby
  3. Zhrnutie vašej objednávky

– Ak ste už v internetovom obchode registrovaný, použite „Prihlásiť sa do existujúceho účtu“. – Ak sa chcete zaregistrovať, kliknite na „Registrujte sa“ – Ak sa nechcete registrovať, ale chcete len jednorazovo dokončiť nákup, vyberte si možnosť „Dokončiť nákup ako hosť“ Na prihlásenie môžete použiť aj váš Facebook alebo Google účet. Dole napíšete doručovaciu adresu. Všetky polia sú povinné. – Vyberte spôsob doručenia – Vyberte spôsob platby Tu môžete meniť množstvo vybraných výrobkov alebo ich odstrániť z košíka. Ak ste obdržali akýkoľvek zľavový kód, vpíšte ho do políčka „Kupón“ a stlačte „Potvrdiť“. Ak je kód správny, vypíše sa vám vaša zľavová cena. Predtým, než potvrdíte konečnú objednávku, musíte súhlasiť so všeobecnými podmienkami. Tie potvrdíte označením háčika. Ak si prajete potvrdiť objednávku, stlačte gombík „ODOVZDAJ OBJEDNÁVKU“. Firma si uloží text zmluvy, ktorý je dostupný v tlačenej verzii. V rámci registrácie a odovzdávania objednávok používame základné technické služby na rozpoznanie a opravu chýb (prázdne políčka, správne zadanie niektorých údajov, ako sú napr. e-mail, telefónne číslo,…). Zmluvy sa uzatvárajú výlučne v slovenskom jazyku. Právo na súkromie Predávajúci sa zaväzuje k trvalej ochrane všetkých osobných údajov kupujúceho, ako je určené v Zákone o ochrane osobných údajov. Všetky údaje, získané internetovou stránkou internetového obchodu vivozebra budú použité výhradne na posielanie informačných materiálov, ponúk, faktúr a na ďalšiu potrebnú komunikáciu. Komunikácia Oznámenie o mesačných akciách a reklamné maily musia byť jasne a jednoznačne označené ako reklamné oznámenia. Odosielateľ musí byť zreteľne označený. Ak si používateľ neželá, aby mu boli posielané reklamné maily a oznámenia o mesačných akciách, bude to poskytovateľ bez výnimky rešpektovať. Obmedzenie zodpovednosti Poskytovateľ sa v rámci svojich možností a schopností snaží zabezpečiť aktuálnosť a správnosť informácií, ktoré sú uverejnené na jeho internetových stránkach. Napriek tomu sa však môžu zmeniť vlastnosti výrobkov, ich dátum doručenia alebo cena tak rýchlo, že poskytovateľ nestihne informácie na internetovej stránke opraviť. V takom prípade poskytovateľ poinformuje kupujúceho o zmenách a umožní mu odstúpenie od zmluvy alebo výmenu objednaného tovaru.  Ochranné známky, uverejnené na internetovej stránke vivozebra sú majetkom ich vlastníkov a sú používané len na informačné účely. Sťažnosti a spory Poskytovateľ rešpektuje platné predpisy o ochrane spotrebiteľov. Sťažnosti a reklamácie môžu používatelia posielať elektronickou poštou na [email protected] alebo klasickou poštou na adresu: VIVOVITA – Gls Logistic Park
Budča 1039, 962 33 Budča Telefón: +386 1/3666-066 Poskytovateľ do piatich pracovných dní potvrdí prijatie sťažnosti, oznámi kupujúcemu, ako dlho bude proces vybavenia sťažnosti trvať a bude ho priebežne informovať o priebehu procesu. Poskytovateľ sa snaží urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby sa prípadné spory riešili vzájomnou dohodou. Všetky spory budeme riešiť dohodou. Ak by sme sa s kupujúcim nedohodli na možnom riešení, kupujúci sa môže obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum. V súlade so zákonnými normami neuznávame za kompetentného na riešenie sporu žiadneho vykonávateľa mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu, ktorý by mohol spotrebiteľ začať v súlade so Zákonom o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Forma VivoVita d.o.o., ktorá ako poskytovateľ tovaru a služieb sprístupňuje internetový obchod na území Slovenska, na svojej internetovej stránke zverejňuje odkaz na internetové riešenie spotrebiteľských sporov. Platforma je spotrebiteľom k dispozícii na linku: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show V prípade súdneho urovnania sporov má právomoc rozhodovať súd v mieste stáleho bydliska spotrebiteľa. Európske spotrebiteľské centrum, Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava E-mail: [email protected] Telefón: +421/2/4854 2016 Fax: +42124854 1627 Kontaktná osoba: Mgr. Dženšída Veliová Internetová stránka: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show