VIVO NAIL DRILL – Prístroj na manikúru a pedikúru

Bezpečnostné upozornenia a návod a použitie:

Počas výmeny a vkladania nástavcov musí byť prístroj vypnutý zo siete.
Pri výmene nástavcov vždy používajte tlačidlo na uzamknutie/odomknutie nástavcov.
Po použití prístroj vždy vytiahnite zo zásuvky.

Tlačidlom na vyrovnanie výkonu môžete kontrolovať počet otáčok od 3.000 – do 20.000/min.

Prístroj neponárajte do vody a nepoužívajte v blízkosti vody. Ak vám spadne do vody alebo inej kvapaliny, ihneď vypnite elektrické napájanie a NEDOTÝKAJTE sa vody/kvapaliny!

Nedotýkajte sa nástavcov po použití, pretože v dôsledku otáčania a brúsenia sa môžu tieto veľmi silno zohriať a existuje nebezpečenstvo popálenia.

Pri brúsení používajte ochranu na oči alebo vykonávajte brúsenie z bezpečnej vzdialenosti. Takisto použite masku, aby ste nevdychovali drobný prach, ktorý vzniká pri brúsení .

Po použití vždy vypnite prístroj a zdroj vytiahnite zo siete.

Uschovávajte mimo dosahu detí.

Nástavce neponárajte do vody. Neumývajte ich v stroji. Nástavce nepoužívajte, ak sú mokré alebo vlhké. Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a saponáty. Ak vám nástavce zoxidujú alebo sa poškodia z dôvodu nesprávneho použitia, nevkladajte ich do prístroja.

Náhradné nástavce môžete získať u distributéra (Vivovita d.o.o.).

Nástavce vkladajte do prístroja podľa návodu.

Ak je prístroj poškodený, nepoužívajte ho!

Počas činnosti prístroja nestláčajte tlačidlo na výmenu nástavcov!

Čistenie:

Prístroj utrite vlhkou látkou. Nástavce môžete opláchnuť pod tečúcou vodou a nechať na vzduchu až do úplného usušenia.

Vkladanie nástavcov:

Počas činnosti prístroja nestláčajte tlačidlo na výmenu nástavcov.

Vybratie nástavcov:

6 nástavcov na brúsenie, opiľovanie nechtov a ošetrovanie nechtovej kožtičky.

Balenie obsahuje:

• 1x elektrický prístroj – pilník na manikúru a pedikúru Vivo Nail Drill
• 1x elektrický zdroj
• 6x nástavcov na brúsenie, opiľovanie nechtov a ošetrovanie nechtovej kožtičky
• 6x prúžkov na brúsenie
• 1x šikovná krabička na uloženie nástavcov

Vlastnosti:

100-240 V, 50-60 Hz
Elektrický zdroj (10 V)
Veľkosť: 15,8 cm x 2 cm
Farba: ružová
Balenie: kartónové

Záruka: 12 mesačná

Viac informácii o prístroji Vivo Naill Drill môžete získať na nasledujúcom linku: https://vivozebra.sk/výrobok/vivonaildrill/

delivery
Bezplatná doprava
satisfaction warranty
Garancia spokojnosti
safe buy
100% bezpečný nákup
EU seller
EU obchodník