TENS KTR 206 – Záruka, opis výrobku a návod na použitie

Záruka sa vzťahuje iba na prístroj. Na batérie, elektródy a ostatné prípojky sa záruka nevzťahuje a považujú sa za spotrebný materiál. Všetky doplnky si môžete dodatočne zakúpiť u predajcu alebo v špecializovanej predajni. DÔLEŽITÉ:
 1. Pred začiatkom používania tohto prístroja si prečítajte návod na použitie.
 2. V prípade závažných poranení, bolestí alebo iných chorôb sa pred použitím poraďte so svojím lekárom alebo fyzioterapeutom.
 3. Prístroj má 1-ročnú záruku, ktorá platí od dátumu zakúpenia. V prípade poruchy vám prístroj bezplatne opravíme alebo vymeníme za nový. Záruka stráca platnosť v prípade predchádzajúcej opravy neoprávnenou osobou, v prípade nesprávneho používania prístroja alebo fyzických poškodení prístroja. V takom prípade vám budú fakturované náklady za opravu, výmenu dielov/komponentov a náklady za doručenie.
 4. Prístroj je určený na domáce použitie.
 5. Po uplynutí záručnej doby poskytuje servis predajca alebo autorizovaný zástupca. Servis sa vyúčtuje podľa platného cenníka predajcu alebo servisu.
Názov výrobku Electronic Pulse Massager
Model KTR-206
Predajca Vivovita d.o.o.
Kontaktné údaje predajcu/servisu 00386 30 314431, [email protected]
Adresa predajcu Dolenjska cesta 318, Škofljica, SLO
Dátum nákupu podľa faktúry predajcu
Sériové číslo prístroja uvedené na výrobku
Opis výrobku: Výrobok je novou generáciou TENS prístroja, ktorý vyvinuli odborníci z rozličných odvetví s dlhoročnými skúsenosťami v odbore. Používa mikropočítačovú technológiu na programovanie nízkeho napätia pôsobiaceho na telo ako pulzná stimulácia, ktoré reálne simuluje akupunktúru, miesenie, masírovanie, poklepávanie… Účinne stimuluje svaly na zrýchlenie krvného obehu a tak odbúrava bolesti a kŕče. Činnosť: Prístroj pôsobí nízkymi frekvenčnými pulzmi na energetické dráhy Meridiány, ktorú sú známejšie ako akupunktúrne body v tradičnej čínskej medicíne a prepájajú energetické body, v ktorých prebieha životná energia nazývaná aj »čchi«. Tieto energetické body sú mini-rezervoármi elektromagnetických a iných energií. Akupunktúrou uvoľníme energiu, ktorá je blokovaná v týchto bodoch a vytvorí sa rovnováha a prietok po dráhach Meridiánov. Vlastnosti: Moderný vzhľad, overená kvalita, jednoduché prenášanie a použitie LCD displej pre jednoduchšie nastavenie požadovaného programu 5 rozličných možností masírovania TENS je výborným zariadením na vykonávanie rôznych druhov masáží, ako sú * Trenie – pre lepšiu cirkuláciu * Akupunktúra – na zmiernenie bolestí a vytvorenie energetickej rovnováhy v tele * Vákuová alebo Cupping masáž – na rozťahovanie väzivového tkaniva, aby sa rýchlejšie regenerovalo. Vhodná je aj na chudnutie a zmenšenie celulitídy. * Klasická masáž proti bolestiam a kŕčom * Miesenie – silnejšie masírovanie v prípade väčšej bolesti Zobrazenie stavu batérií – vydržia asi 3 mesiace  – 2x AAA (1-krát za deň, 15 minút používania) Batérie sú BEZPLATNE priložené k prístroju. 3 rozličné stupne dĺžky terapie: 5, 10 alebo 15 minút 16 stupňov intenzity masírovania. Tlačidlami + a – jednoducho a rýchlo zvýšite alebo znížite intenzitu masírovania. Ako prístroj funguje:
 1. Vložte dve AAA batérie
 2. Odstráňte ochrannú fóliu elektronických vodivých vložiek, potom ju položte na postihnuté miesto. Stlačte tlačidlo na ovládacom paneli a zvoľte program, ktorý vám vyhovuje a dĺžku činnosti
 3. Pre vypnutie znova stlačte tlačidlo
 4. Pre výber programu masírovania použite tlačidlo Intenzita sa mení tlačidlami + / -. Začnite na 0 a pomaly zvyšujte. Nikdy nezačínajte na vyššom stupni a pri prvých masírovaniach nepoužívajte vysokú intenzitu.
 5. Časový rámec je automaticky nastavený na 15 minút pri každom spustení. Tlačidlom + vyberáte medzi 5, 10 a 15 minútami. Prístroj sa automaticky vypne po uplynutí navoleného času masírovania. Ak chcete prístroj ešte ďalej používať, znova ho zapnite, nastavte požadovaný program a dĺžku masírovania.
Životnosť batérie
 1. AAA LP03 batérie sa používajú približne 3 mesiace (raz denne, zakaždým 15 minút)
 2. Keď LCD displej zobrazí, že je batéria prázdna, vymeňte ju skôr, ako sa úplne vybije. Vždy používajte nové batérie!
 3. V prípade, že prístroj dlho nepoužívate, vyberte batérie z prístroja, aby sa predišlo ich vyliatiu.
 4. Nepoužívajte poškodené batérie.
 5. Nevkladajte batérie nesprávne/naopak otočené, pretože tým môžete poškodiť prístroj.
 6. Pred výmenou batérií skontrolujte, či je priestor na batérie čistý.
 7. Odpadové batérie odložte do určených kontajnerov.
Vankúšiky:
 1. Povrch vodivej vrstvy musí byť čistý, vyhýbajte sa prachu, mastným podkladom a iným nečistotám. Ak vankúšiky nebudú čisté, pôsobenie nebude také, ako by malo byť. Vankúšiky môžete opláchnuť vlažnou tečúcou vodou a usušiť na vzduchu. Znova ich môžete použiť, keď sú úplne suché. Dávajte pozor, aby sa drôty nedostali pod vodu.
 2. Vodivý film/vankúšiky sa obyčajne používajú približne 80 krát (vždy 15 minút); potom by sa mali vankúšiky vymeniť. Obráťte sa na predajcu.
Čistenie a údržba prístroja
 1. Keď je prístroj vypnutý, môžete ho utrieť mäkkou a suchou látkou.
 2. Povrch vodivej časti musí zostať čistý. Vankúšiky môžete opláchnuť pod vlažnou tečúcou vodou a usušiť na vzduchu. Znova ich môžete použiť, keď sú úplne suché. Dávajte pozor, aby sa drôty nedostali pod vodu.
UPOZORNENIA, POZNÁMKY a BEZPEČNOSŤ!
 1. Uchovávajte mimo dosahu detí a osôb, ktoré by sa mohli prístrojom poraniť.
 2. Nevystavujte silnému svetlu a neskladujte prístroj na priamom slnku. Uchovávajte na suchom, vetranom a tmavom mieste.
 3. Prístroj neotvárajte!
 4. Prístroj používajte podľa návodu výrobcu.
 5. Nepoužívajte prístroj bez toho, aby ste si vopred prečítali návod a porozumeli fungovaniu prístroja.
 6. Prístroj nerozoberajte a nepokúšajte sa ho sami opraviť alebo modernizovať, pretože by ste mohli spôsobiť závažné poškodenia.
Nebezpečenstvá!
 1. Nepoužívajte súčasne s inými elektrickými zdravotníckymi pomôckami, masážnymi prístrojmi atď.; môže predstavovať nebezpečenstvo.
 2. Ak pacient používa vysokofrekvenčný prístroj spolu s naším terapeutickým prístrojom, môže to spôsobiť popálenie masírovaného miesta a takisto môže dôjsť k poškodeniu prístroja a/alebo elektródy. Pôsobenie prístroja môže byť škodlivé a môže mať vplyv na terapiu, pokiaľ sú počas používania prístroja v blízkosti 1 metra prístroje s nízkymi vlnami alebo mikrovlnami.
 3. Pripojenie na hrudné elektródy zvyšuje riziko srdcovej fibrilácie.
POZOR! Tehotné ženy, senzitívni pacienti, pacienti s kardiologickými ťažkosťami alebo ďalší pacienti s chronickými a závažnými ochoreniami nech sa pred použitím poradia so svojím lekárom. Ak sa liečite alebo užívate terapie súvisiace aj nesúvisiace s bolesťou, ktorú chcete pomocou prístroja odstrániť, pred použitím sa poraďte so svojim lekárom. POUŽITIE – UPOZORNENIE!
 1. Nepoužívajte v blízkosti srdca, hlavy, úst, intímnych častí tela, v oblasti kožných chorôb
 2. Nepoužívajte pri vysokej teplote, horľavosti a žiarení
 3. Nepoužívajte pri kúpaní, vo vode a počas spánku
 4. Nepoužívajte terapeutický prístroj počas menštruácie
ĎALŠIE UPOZORNENIA!
 1. Počas používania neposúvajte vankúšiky.
 2. Deti nech prístroj používajú iba v prítomnosti rodičov – pred použitím sa poraďte s pediatrom.
 3. Pokiaľ pociťujte neobyčajné nepohodlie v dôsledku použitia, ihneď prestaňte s používaním a poraďte sa so svojím lekárom.
 4. Pri dlhšom nepoužívaní výrobku odstráňte z prístroja batérie.
Technická špecifikácia
 1. Stav činnosti
 • Teplota: +5 °C až +40 C
 • Relatívna vlhkosť: <%
 • Atmosférický tlak: 86 kPa – 106 kPa
 • Adaptér: DC 3V (2 x batérie AAA LR03A) 20 mA
 1. Elektrická účinnosť:
 • Frekvencia impulzu: 1Hz-1000 Hz
 • Rozsah impulzu: 20μs-400μs
 • Impedancia: 500Ω presnosť +-10%
 • Čas: 15 minút, presnosť +-10%
 1. Preprava a skladovanie
 • Teplota okolia: -20 °C do +55 °C
 • Relatívna vlhkosť: <93%
 • Atmosférický tlak: 50kPa-106kPA