TENS (KTR-206) – Progresívny elektrický stimulátor svalov

ZÁRUKA, OPIS VÝROBKU A NÁVOD NA POUŽITIE

Záruka sa vzťahuje iba na prístroj. Na batérie, elektródy a ostatné prípojky sa záruka nevzťahuje a považujú sa za spotrebný materiál. Všetky doplnky si môžete dodatočne zakúpiť u predajcu alebo v špecializovanej predajni.

DÔLEŽITÉ:

 • Pred začiatkom používania tohto prístroja si prečítajte návod na použitie.
 • V prípade závažných poranení, bolestí alebo iných chorôb sa pred použitím poraďte so svojím lekárom alebo fyzioterapeutom.
 • Prístroj má 2-ročnú záruku, ktorá platí od dátumu zakúpenia. V prípade poruchy vám prístroj bezplatne opravíme alebo vymeníme za nový. Záruka stráca platnosť v prípade predchádzajúcej opravy neoprávnenou osobou, v prípade nesprávneho používania prístroja alebo fyzických poškodení prístroja. V takom prípade vám budú fakturované náklady za opravu, výmenu dielov/komponentov a náklady za doručenie.
 • Prístroj je určený na domáce použitie.
 • Po uplynutí záručnej doby poskytuje servis predajca alebo autorizovaný zástupca. Servis sa vyúčtuje podľa platného cenníka predajcu alebo servisu.

Opis výrobku:

Výrobok je novou generáciou TENS prístroja, ktorý vyvinuli odborníci z rozličných odvetví s dlhoročnými skúsenosťami v odbore. Používa mikro-počítačovú technológiu na programovanie nízkeho napätia pôsobiaceho na telo ako pulzná stimulácia, ktoré reálne simuluje akupunktúru, miesenie, masírovanie, poklepávanie … Účinne stimuluje svaly na zrýchlenie krvného obehu a tak odbúrava bolesti a kŕče.

Činnosť:

Prístroj pôsobí nízkymi frekvenčnými pulzmi na energetické dráhy Meridiány, ktorú sú známejšie ako akupunktúrne body v tradičnej čínskej medicíne a prepájajú energetické body, v ktorých prebieha životná energia nazývaná aj »čchi«. Tieto energetické body sú mini-rezervoárami elektromagnetických a iných energií. Akupunktúrou uvoľníme energiu, ktorá je blokovaná v týchto bodoch a vytvorí sa rovnováha a prietok po dráhach Meridiánov.

Vlastnosti:

 • Moderný vzhľad, overená kvalita, jednoduché prenášanie a použitie
 • LCD displej pre jednoduchšie nastavenie požadovaného programu
 • 5 rozličných možností masírovania
 • TENS je výborným zariadením na vykonávanie rôznych druhov masáží, ako sú:
  * trenie (pre lepšiu cirkuláciu)
  * vákuová alebo cupping masáž (na rozťahovanie väzivového tkaniva, aby sa rýchlejšie regenerovalo; vhodná je aj na chudnutie a zmenšenie celulitídy)
  * klasická masáž (proti bolestiam a kŕčom)
  * miesenie (silnejšie masírovanie v prípade väčšej bolesti)
  * kombinovaná masáž
 • Zobrazenie stavu batérií: 2x AAA (vydržia asi 3 mesiace – 1-krát za deň, 15 minút používania); batérie sú BEZPLATNE priložené k prístroju
 • 3 rozličné stupne dĺžky terapie: 5, 10 alebo 15 minút
 • 16 stupňov intenzity masírovania: tlačidlami + a – jednoducho a rýchlo zvýšite alebo znížite intenzitu masírovania.

 Ako prístroj funguje:

 1. Vložte dve AAA batérie.
 2. Odstráňte ochrannú fóliu elektronických vodivých vložiek, potom ju položte na postihnuté miesto. Stlačte tlačidlo na ovládacom paneli a zvoľte program, ktorý vám vyhovuje a dĺžku činnosti.
 3. Pre vypnutie znova stlačte tlačidlo .
 4. Pre výber programu masírovania použite tlačidlo :
  * vákuová alebo cupping masáž (na rozťahovanie väzivového tkaniva, aby sa rýchlejšie regenerovalo; vhodná je aj na chudnutie a zmenšenie celulitídy)
  * miesenie (silnejšie masírovanie v prípade väčšej bolesti)
  * trenie (pre lepšiu cirkuláciu)
  * klasická masáž (proti bolestiam a kŕčom)
  * kombinovaná masáž
 5. Intenzita sa mení tlačidlami a . Začnite na 0 a pomaly zvyšujte. Nikdy nezačínajte na vyššom stupni a pri prvých masírovaniach nepoužívajte vysokú intenzitu.
 6. Časový rámec je automaticky nastavený na 15 minút pri každom spustení. Tlačidlom vyberáte medzi 5, 10 a 15 minútami. Prístroj sa automaticky vypne po uplynutí navoleného času masírovania. Ak chcete prístroj ešte ďalej používať, znova ho zapnite, nastavte požadovaný program a dĺžku masírovania.

 Životnosť batérie:

 • AAA LP03 batérie sa používajú približne 3 mesiace (raz denne, zakaždým 15 minút).
 • Keď LCD displej zobrazí, že je batéria prázdna, vymeňte ju skôr, ako sa úplne vybije. Vždy používajte nové batérie!
 • V prípade, že prístroj dlho nepoužívate, vyberte batérie z prístroja, aby sa predišlo ich vyliatiu.
 • Nepoužívajte poškodené batérie.
 • Nevkladajte batérie nesprávne/naopak otočené, pretože tým môžete poškodiť prístroj.
 • Pred výmenou batérií skontrolujte, či je priestor na batérie čistý.
 • Odpadové batérie odložte do určených kontajnerov.

Vankúšiky:

 • Povrch vodivej vrstvy musí byť čistý, vyhýbajte sa prachu, mastným podkladom a iným nečistotám. Ak vankúšiky nebudú čisté, pôsobenie nebude také, ako by malo byť. Vankúšiky môžete opláchnuť vlažnou tečúcou vodou a usušiť na vzduchu. Znova ich môžete použiť, keď sú úplne suché. Dávajte pozor, aby sa drôty nedostali pod vodu.
 • Vodivý film/vankúšiky sa obyčajne používajú približne 80 krát (vždy 15 minút); potom by sa mali vankúšiky vymeniť. Obráťte sa na predajcu.

Čistenie a údržba prístroja:

 • Keď je prístroj vypnutý, môžete ho utrieť mäkkou a suchou látkou.
 • Povrch vodivej časti musí zostať čistý. Vankúšiky môžete opláchnuť pod vlažnou tečúcou vodou a usušiť na vzduchu. Znova ich môžete použiť, keď sú úplne suché. Dávajte pozor, aby sa drôty nedostali pod vodu.

UPOZORNENIA, POZNÁMKY A BEZPEČNOSŤ!

 • Uchovávajte mimo dosahu detí a osôb, ktoré by sa mohli prístrojom poraniť.
 • Nevystavujte silnému svetlu a neskladujte prístroj na priamom slnku. Uchovávajte na suchom, vetranom a tmavom mieste.
 • Prístroj neotvárajte!
 • Prístroj používajte podľa návodu výrobcu.
 • Nepoužívajte prístroj bez toho, aby ste si vopred prečítali návod a porozumeli fungovaniu prístroja.
 • Prístroj nerozoberajte a nepokúšajte sa ho sami opraviť alebo modernizovať, pretože by ste mohli spôsobiť závažné poškodenia.

NEBEZPEČENSTVÁ!

 • Nepoužívajte súčasne s inými elektrickými zdravotníckymi pomôckami, masážnymi prístrojmi atď.; môže predstavovať nebezpečenstvo.
 • Ak pacient používa vysokofrekvenčný prístroj spolu s naším terapeutickým prístrojom, môže to spôsobiť popálenie masírovaného miesta a takisto môže dôjsť k poškodeniu prístroja a/alebo elektródy. Pôsobenie prístroja môže byť škodlivé a môže mať vplyv na terapiu, pokiaľ sú počas používania prístroja v blízkosti 1 metra prístroje s nízkymi vlnami alebo mikrovlnami.
 • Pripojenie na hrudné elektródy zvyšuje riziko srdcovej fibrilácie.

POZOR!

 • Tehotné ženy, senzitívni pacienti, pacienti s kardiologickými ťažkosťami alebo ďalší pacienti s chronickými a závažnými ochoreniami nech sa pred použitím poradia so svojím lekárom.
 • Ak sa liečite alebo užívate terapie súvisiace aj nesúvisiace s bolesťou, ktorú chcete pomocou prístroja odstrániť, pred použitím sa poraďte so svojim lekárom.

POUŽITIE – UPOZORNENIE!

 • Nepoužívajte v blízkosti srdca, hlavy, úst, intímnych častí tela, v oblasti kožných chorô.
 • Nepoužívajte pri vysokej teplote, horľavosti a žiarení.
 • Nepoužívajte pri kúpaní, vo vode a počas spánku.
 • Nepoužívajte terapeutický prístroj počas menštruácie.

ĎALŠIE UPOZORNENIA!

 • Počas používania neposúvajte vankúšiky.
 • Deti nech prístroj používajú iba v prítomnosti rodičov – pred použitím sa poraďte s pediatrom.
 • Pokiaľ pociťujte neobyčajné nepohodlie v dôsledku použitia, ihneď prestaňte s používaním a poraďte sa so svojím lekárom.
 • Pri dlhšom nepoužívaní výrobku odstráňte z prístroja batérie.
Názov výrobkuElectronic Pulse Massager
ModelKTR-206
PredajcaVivovita d.o.o.
Kontaktné údaje predajcu/servisu0038630314431, [email protected]
Adresa predajcuLitijska cesta 259, Ljubljana – Dobrunje, SI
Dátum nákupupodľa faktúry predajcu
Sériové číslo prístrojauvedené na výrobku

Technická špecifikácia

1. Stav činnosti
Teplota: +5 °C až +40 C
Relatívna vlhkosť: <%
Atmosférický tlak: 86 kPa – 106 kPa
Adaptér: DC 3V (2 x batérie AAA LR03A) 20 mA

2. Elektrická účinnosť:
Frekvencia impulzu: 1Hz-1000 Hz
Rozsah impulzu: 20μs-400μs
Impedancia: 500Ω presnosť +-10%
Čas: 15 minút, presnosť +-10%

3. Preprava a skladovanie
Teplota okolia: -20 °C do +55 °C
Relatívna vlhkosť: <93%
Atmosférický tlak: 50kPa-106kPA

delivery
Bezplatná doprava
satisfaction warranty
Garancia spokojnosti
safe buy
100% bezpečný nákup
EU seller
EU obchodník